Sol LeWitt/Large Gouaches

“Fikirlerin karmaşık olması gerekmez. Başarılı olan pek çok fikir gülünç derecede basittir” diyen 1928 ABD doğumlu LeWitt, sanatı en temel şekil ve renklere indirgeyerek birçok farklı mecrada eser üretti.

Kendi kuşağından birçok sanatçı pleksiglas ya da çelik gibi endüstriyel malzemelere yönelirken, LeWitt heykel, fotoğraf ve çizimler üzerine yoğunlaştı. Syracuse University, School of Fine Arts mezunu Sol LeWitt, 1960’lı yılların ortalarında adından çok bahsettirdiği küp şeklinde eserlerin yapımına başladı. Yapmış olduğu bu eserlerle 3 boyutlu sanata adım atan LeWitt, çalışmalarında bir sanatçıdan çok bir matematikçi gibi hesap yaparak hep net ölçüler kullandı. Kavramsal sanat ve minimalizm gibi birçok akımla özdeşleştirilen ve bu alanlarda öncü isimlerden olan sanatçı, kavramsal biçimlerin görüntü veya nesneye dönüştürülmesi sırasında oluşan değişiklikleri ve düzensizlikleri inceledi.