Moncler Genius Projesi

Moncler’in inovatif projesi Moncler Genius, yepyeni tasarımcılarla gelişmeye devam ediyor.

Moncler Genius farklı kültürlerin karışımından kaynaklanan ve enerjiyi yücelten bir yaratıcılık merkezi aslında. Sezona koyulan sınırların, çağın ve zevklerin ötesine geçip Moncler’in eşsiz mirasına ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı ürünlerle her nesilden müşteriye hitap eden bir vizyon sunuyor. Yeni lüks kavramı gerçek değerlerine sadık kalarak arzuyu ilhama dönüştürüyor.

Süreklilik bağlamında gerçekleşen değişimde, Moncler Genius’un bu sezon tasarım ekibine 1017 ALYX 9SM’den Matthew Williams ve Richard Quinn eklenirken 2 Moncler 1952’nin dümenine Veronica Leoni ve Sergio Zambon geçiyor. Yeni genius’ların vizyonu ve koleksiyonları 20 Şubat’ta Milano’da bir defileyle beğeniye sunuldu. Yeni koleksiyonlardan anlaşılıyor ki, Moncler Genius özgün bir biçimde çeşitliliği kucaklamaya devam ederken, yaratıcılar ve müşteriler adına onu geliştiriyor. Bu özelliğinden ötürü de küratörlük yaklaşımından besleniyor. Odağında hem ürünün çeşitliliği hem de müşterinin bireyselliği yer alıyor. İkisinin toplamı da, kapsayıcı lükse dair bir farkındalık yaratıyor. Moncler Genius Building ise, marka ruhunun deneyime dönüştüğü yer olarak tanımlanıyor.

Yepyeni bir enerjiyle projeyi özgün ve güçlü kılan şey temel ürünün her küratörün vizyonuna göre farklı şekillere bürünmesi. Her koleksiyon aylık projeler biçiminde hem fiziksel hem dijital ortamda tek başına sunulacak. Süreklilik projenin yaşamasını, nefes almasını ve genişlemesini sağlayan değer. Küratörün benzersizliği ise müşterinin benzersizliğini yansıtıyor. Bu açıdan bakıldığında Moncler için müşteri ilk sırada konumlanıyor. Ulaşılabilirliği kapsayıcılığın en yüksek ifadesi olarak gören Moncler 24 Şubat’ta Moncler Genius Building’i halka açıp metropol alanlarının keşfedilmesine destek vererek Milano şehriyle bir sinerji de yarattı.