Mimarinin Sırları Akbank Sanat’ta

Mimariye dair felsefi bir bakış ve yapılara dair bazı sırları ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK sergisinde bulabilirsiniz.

Kurulduğu günden itibaren ülkemizin çağdaş sanat dinamiğini hareketlendiren dikkat çeken etkinliklere imza atan Akbank Sanat, mimarlık dünyasının önemli temsilcilerinden TABANLIOĞLU ARCHITECTS ve MİMARLAR+ HAN TÜMERTEKİN ofislerinin çalışmalarını ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK Sergisi’yle 28 Kasım 2018-05 Ocak 2019 tarihleri arasında sanat severlerle buluşturuyor.

Dakar Kongre Merkezi/ Emrah Dörter

Sergiyle ilgili tanıtımda mekan üzerine yoğunlaşılıyor ve şunlar söyleniyor: “Mekan insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir. Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir var oluş gerçeğidir.”

Tabanlıoğlu ve Tümertekin farklı yapılar, farklı coğrafyalar ve farklı kimlik ve aidiyetler içinde kendi yapılarını tasarlıyor ve kurarken eylem ve fizik ile tasavvur ve soyutlama arasında söz konusu karmaşayı söz konusu ediyor.

Sergide, proje çizimleri, taslakların fotoğraf ve çizimleri ile bazı projelerin bitmiş hallerinin fotoğrafları görülebiliyor.