Halil Altındere, Sanat Dünyasının En Etkili 100 İsmi Arasında

New York merkezli Collecteurs’ın var olan modellere meydan okuyan ve daha olumlu bir gerçeklik için sosyal, çevresel ve politik değişimi teşvik etmekten korkmayan dünyanın en vicdanlı bireylerini ve kolektiflerini içeren yıllık listesi SUBSTANCE 100 açıklandı.

Türkiye’den sanatçı Halil Altındere’nin yer aldığı listede Nan Goldin, Hito Steyerl, Kara Walker gibi sanatçıların yanı sıra, Alexandra Ocasio-Cortez, Greta Thunberg ve sağlık uzmanları gibi sanat dünyası dışından kişiler de bulunuyor. ArtReview’ün her yıl yayımladığı ve çoğunluğu müze müdürleri ve galericilerden oluşan sanat dünyasındaki en güçlü 100 kişiyi seçtikleri, Power 100 listesinin tersine, SUBSTANCE 100, gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanıyor. Sanat dünyası ve ötesinden isimlerden oluşan liste, “21. yüzyılda sanatın amacı nedir?” sorusuna cevap arıyor.

Dünyada kayda değer değişiklikler yapan çeşitli sanatçı, aktivist, kolektif, hareket ve organizasyonları bir araya getirmeyi amaçlayan yıllık liste, SUBSTANCE 100, sanat dünyasının bizler ve gelecek nesiller için verimli sosyal eylemler üretebileceği inancıyla hayata geçiyor. Gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanan geniş liste, kendi içinde bir sıralama yapmıyor. Önceden var olan modellere meydan okumaktan ve daha olumlu bir dünya için sosyal, çevresel ve politik değişimi teşvik etmekten çekinmeyen, farkındalığı yüksek bireyleri ve kolektifleri görünür kılmayı hedefliyor.

SUBSTANCE 100 listesi, 15-23 Mart 2020 tarihleri arasında, halk tarafından önerilen adayları kabul ettikten sonra, Collecteurs ailesinden Nástio Mosquito, Adam Broomberg, Jessica Oralkan, Evrim Oralkan, Adam Carr ve Àngels Miralda Tena’dan oluşan jüri, finalistleri belirledi.

SUBSTANCE 100’ün amacı kendi sanatsal üretimlerinde sosyal, çevresel ve sosyo-politik değişime pay veren örnekler üzerinden başkalarına ilham olmak amacını güdüyor. 21. yüzyılda sanatın işlevini yeniden odaklamayı umarken, sanat dünyasının günümüz ve geleceğin sosyal aktivistlerine yol göstermeye sorumlu ve yetkin olduğuna inanmakta.