Albert Einstein’ın “Tanrı Mektubu”

 

Albert Einstein’ın 1954 yılında yazdığı, Tanrı’nın varlığını ve dini açıkça reddettiği mektubu, New York’taki Christie’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada 2,89 milyon dolarlık (yaklaşık 15,5 milyon TL) rekor bir fiyata satıldı.

 

 

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Einstein‘ın 1954 yılında Almanca olarak kaleme aldığı mektup, felsefeci Eric Gutkind‘e hitaben yazıldı. Mektupta, ünlü fizikçinin, Tanrı, İncil ve Yahudilik ile ilgili düşünceleri yer alıyor.

Einstein “Tanrı mektubu” olarak da bilinen mektupta, “Tanrı sözcüğü bana insanların zayıflığının bir ifadesi ve ürünü olmanın dışında hiçbir şey ifade etmiyor… İncil ise kutsal ancak yine de nispeten ilkel efsanelerin bir derlemesi” diyor.

Hitler döneminde Almanya‘dan kaçmak zorunda kalan Einstein, Musevilik hakkında şunları belirtiyor: “Benim için Musevilik, tüm diğer dinler gibi, ilkel bir batıl inancın vücut bulmuş hali. Benim de gurur duyarak dahil olduğum Yahudiliği ve destek aldığım bu anlayışı diğer halklardan ayıran bir yücelik yok.”

İzafiyet kuramının yaratıcısı, Denis Brian’ın ‘Einstein: Bir Yaşam’ adlı kitabına göre, çocukluğunda koyu bir Yahudi’ydi. “Okula gidip gelirken, ezberlediği ilahileri okurdu.” 13 yaşına geldiğinde, yüksek matematikle felsefeye ilgi duymaya ve ‘yalanlarla kandırıldığını hissetmeye’ başlayarak dinden uzaklaştı.

Eugene Mallove ise 1985’te Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Einstein‘in hayatının hiçbir döneminde ateist olmadığını savundu. Mallove’a göre, Einstein, ‘evrenin arkasında, doğa yasaları arasındaki uyuma hayranlığı yansıtan ve insanların sistematik düşünce-davranışlarıyla kıyaslanamayacak kadar üstün olan bir kozmik akıl’ bulunduğuna inanıyordu.